algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden

  Algemeen

  * Paul en Els van Woerkom zijn eigenaars van Tuinhuis de Beverburcht.

  * Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Tuinhuis de Beverburcht, gevestigd op de Kasteelselaan 22A 6574AJ Ubbergen, gemeente Berg en Dal.

  * Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

  * Op verzoek kan een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos worden verstrekt aan de gebruikers.

  * Huurders dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 18 jaar of ouder zijn.

  * De eigenaars zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

  * Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Tuinhuis de Beverburcht zijn voor rekening van de gebruikers.

  * Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaars.

  * Gasten dienen instructies van de eigenaars op te volgen.

  * De eigenaars kunnen gasten, bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Tuinhuis de Beverburcht ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

  * De administratie van de eigenaars is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen, die niet zijn opgenomen in deze voorwaarden, beslissen de eigenaars.

  * Gasten van Tuinhuis de Beverburcht dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

  Reservering en bevestiging:

  * De huurovereenkomst kan ( mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch, schriftelijk en via internet aangegaan worden.

  * Na ontvangst van uw reserveringsverzoek sturen wij een definitieve bevestiging per mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

  Betaling:

  * De verblijfkosten in Tuinhuis de Beverburcht dienen bij aankomst contant te worden voldaan of overgemaakt zijn op de door de eigenaars opgegeven bankrekening. De eigenaars kunnen in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

  * Bij een reservering van een langere periode, kunnen de eigenaars een aanbetaling van 20% van de overeengekomen huurprijs vragen.

  * De actuele tarieven vindt u terug op onze website www.debeverburcht.webnode.nl

  Annulering

  * Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaars te melden, zodat zij Tuinhuis de Beverburcht alsnog aan derden kunnen aanbieden.

  Contactgegevens:

  Paul en Els van Woerkom, Kasteelselaan 22 A, 6574AJ Ubbergen 024 - 3245411- 06- 20978922

  * Website: www.debeverburcht.webnode.nl

  Aankomst en vertrek

  * U bent welkom vanaf 16.00 uur.

  * Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de eigenaars.

  * Ter legitimatie zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

  * Op de dag van vertrek dient Tuinhuis de Beverburcht om uiterlijk 11:00 uur vrij te zijn.

  * Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

  * Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

  Ontbijt

  * Indien u wilt ontbijten wordt het ontbijt gereserveerd op de tijd die u afspreekt met de eigenaars.

  Uw verblijf

  * Radio's, televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.

  * Gebruik door derden van Tuinhuis de Beverburcht is niet toegestaan.

  * Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaars en zonder betaling overnachten in de accommodatie.

  * Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de algemene parkeerplaatsen aan de doorgaande weg.

  * De accommodatie dient schoon en netjes gehouden te worden.

  * Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakjes gedeponeerd te worden.

  * Huisdieren zijn niet toegestaan.

  * Het is verboden om in het huis te roken.

  * Open vuur is in het Tuinhuis niet toegestaan.

  Ubbergen, september 2017

  Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin